W'eten

Weten wat de milieu-impact is van wat we eten. Ook dit jaar proberen we aan Gentse studenten en iedereen die het wil horen informatie te verstrekken over hoe de productie, de consumptie van en het afvalbeleid rond onze voeding, een (in)directe invloed hebben op het milieu. De universiteit kan nog heel wat doen om onze alternatieven van begin af aan duurzaam te maken en voor ons de keuze voor duurzaam voedsel dus makkelijker te maken (we moeten toch al zo veel nadenken). 
 

Water

Aan de recyclageambities rond de water- en soepbekers in De Brug is er bijvoorbeeld nog werk aan de winkel. De soepbekers zijn op zich composteerbaar, maar in de hoeveelheid dat ze bij elkaar komen na gebruik blijkt dat onmogelijk. Goede intenties, maar zonder uitkomst! Wij willen de UGent en IVAGO oproepen de daad bij het woord zetten.
 
Als het aan ons lag was je ook al lang bevrijd van de schaamte om naast die in de Aldi gekochte Evian-drinkende studiegenoot te zitten – want de kraan discrimineert niet in wie haar water nuttigt. Wat houdt de studenten tegen authentiek Gents leidingswater uit duurzame herbruikbare waterflessen te drinken? We zijn benieuwd naar jouw mening, en nodigen je thans graag uit op een decadente waterdegustatie die plaatsvindt op 10 maart om 10u in resto De Brug. Ter inspiratie hebben we een filmpje voor jou.
 

 

Eten

Verlies of verspilling van voedsel doorheen de ‘food supply chain’ is een van dé alomtegenwoordige en tragische fenomenen van onze tijd. Beginnend bij de productie van Boer Jan/Juan/Jean/John, via de handel en de distributie om te eindigen bij de consument (jij, ik en de resto's van de UGent). Elk heeft zijn verantwoordelijkheid… Geïndustrialiseerde landen in Europa en Noord-Amerika zouden over 3 tot 4 keer zoveel voedsel beschikken dan nodig is om hun bevolking op duurzame wijze te voeden. Tristram Stuart maakt het hier klaar en duidelijk in een TED-talk. 
 

Als een resto-ganger inspraak mocht hebben omtrent de portiegrootte van die (desalniettemin verrukkelijke) Brug-spaghetti zou er al heel wat minder overschot zijn om de talrijke vuilbakken in de resto’s mee te vullen. De universiteit voorziet dit in haar toekomstplannen. Het is aan ons allemaal om de boodschap te horen, te verstaan en te verspreiden! Met wat dan toch nog ‘resteert’ zijn er heel wat dingen te doen. Eerst en vooral zijn er in Gent heel wat magen die met honger gaan slapen. Voedsel hoort beter thuis in die magen dan in de vuilbak. Waarom niet met enkele vrijwilligers de Brug na sluitingstijd openhouden om dat te verwezenlijken? Met een beetje culinaire creativiteit en de juist infrastructuur combineren we de restjes van je eigen kot, die van je buur en die van de resto tot een delicieus 5-gangen-festijn. Het restjesrestaurant zal plaatsvinden op 3 april 2014. Meer informatie volgt nog.
 

Wij zullen dit semester ook een insectenavond organiseren. Insecten eten is namelijk een heel duurzame manier om voedsel te benuttigen. Meer info volgt nog.

Als laatste onderdeel: hoe kunnen wij, bewuste vervuilers, onze sorteerambities verwezenlijken als er voor die appel of dat blad papier met amper twee lijntjes mislukte notities maar een enkele restafvalbak klaarstaat? Met een paar eenvoudige aanpassingen vanwege de UGent en een ruim ondersteunend draagvlak onder haar enthousiaste studenten kunnen we onze dagelijkse calorische waarden met een gerust geweten innemen en vervolgens deponeren in de correcte, meest duurzame bestemming. We pleiten daarom dat de universiteit ten minste 1 PMD-zak en 1 papierbak in de directe nabijheid van leslocaties voorziet. En we spelen met de wilde gedachte om in samenwerking met StuJardin op zoveel mogelijk plaatsen een soort miniatuur composthoop op te zetten. We laten er dus geen gras over groeien (pun intended).

Zie ook onze tips in verband met duurzame voeding.