Open brief aan Schamper

Reactie van UGent1010 op het artikel "Omgekeerde Dag eventjes on hold", online gepubliceerd door Schamper op 10/01/2013

Beste Schamper 

Bedankt om een artikel te wijden aan de Omgekeerde Dag. Dat de Omgekeerde Dag niet onopgemerkt is voorbij gegaan kunnen we enkel toejuichen. We vinden het echter jammer dat er niet wat meer toegelicht wordt wat de werkelijke motivatie voor deze dag is, namelijk het belangrijke duurzaamheidsaspect van een dag per week veggie eten. Verder willen we ook benadrukken dat de Omgekeerde Dag meer mensen ten goede komt dan alleen vegetariërs.

Vleesconsumptie is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de totale uitstoot aan broeikasgassen (dit is meer dan de transportsector). Slechts 1 dag per week veggie eten zorgt ervoor dat je persoonlijke CO2-uitstoot al gevoelig daalt. Daarom maakt de Omgekeerde Dag dus wel degelijk een verschil.

Klimaatverandering vormt een van dé grote uitdagingen van onze generatie. De rol van de mens hierin valt niet meer te ontkennen, de impact van vleesconsumptie evenmin. Duurzaamheid kan daarom niet losgekoppeld worden van onze eetgewoonten.

Je hoeft dus geen vegetariër te zijn om deel te nemen aan de Omgekeerde Dag, je hoeft enkel een kleine stap te willen zetten in het aanpakken van een grootschalig probleem.

Met vriendelijke groeten, UGent1010